Välkommen till

Sandras Terapirum

Syftet är att öppna upp för en dialog kring ämnen som är svåra att prata om – sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och självmord.
Hur går man vidare? Kommer såren någonsin att läka?
Jag erbjuder föreläsningar, workshops och samtal som kan innehålla:
– Min historia
– Konkreta åtgärdsförslag för förebyggande arbete av sexuella övergrepp
– Tydliga redskap och verktyg att upptäcka barn som utsätts för sexuella övergrepp
– Verktyg för hur man bemöter personer med ätstörningar och självskadebeteende
–  Handlingsplaner vid akut psykisk ohälsa och självmordsrisk

Mitt fokus ligger på att hitta strategier och inspiration till att ta sig vidare i livet och lära sig leva med sorg och smärta.
För livet kan bli så fantastiskt trots ett tungt bagage.
Välj livet!

12512493_766682040099337_5082407442422606926_n

Jag är Certifierad handledare i programmet för Sorgbearbetning!
Behöver du hjälp att bearbeta dina förluster och sorger – varmt välkommen att kontakta mig.
Läs gärna mer på www.sorg.se

Certifierad_Handledare_i_Sorgbearbetning_Tryck