Mitt viktigaste mål är att sprida kunskap och förståelse!

Jag erbjuder föreläsningar som behandlar:
– Min väg tillbaka till livet (min självbiografi)
– Att förebygga självmord
– Tecken och signaler på utsatta barn och ungdomar
– Sorgbearbetning
– Att leva med psykisk ohälsa

Jag erbjuder även samtal i olika former:
– Rådgivningssamtal (både enskilda och i grupp) främst i kunskapsfrämjande syfte t.ex. på en förskola
– Gruppsamtal (samtalsstöd)
– Enskilda samtal (samtalsstöd)Sandra Hansen 11 Foto Niclas Sandberg

Foto: Niclas Sandberg