Här ser Du bokade föreläsningsdatum

Bokade föreläsningar hösten 2016
6 oktober: Stockholm, Kulturhuset. RSCI jubileumsdag. ”Från övergrepp till grepp om livet”.

Bokade föreläsningar våren 2016
16 mars: Norrköping, Sensus. ”Bemötande av självmordstankar”.
7 april: Campus Norrköping, LiU Linköpings Universitet. ”Från övergrepp till grepp om livet”.
7 maj: Norrköping Pride, RFSL. ”Inbrotten i min kropp – konsekvenserna av sexuella övergrepp i barndomen”.
25 maj: Norrköping, Sensus. ”Inbrotten i min kropp – konsekvenserna av sexuella övergrepp i barndomen”.

Bokade föreläsningar hösten 2015
22 oktober: Linköping: ”Från övergrepp till grepp om livet” i samarbete med Björckhälsan.
3 november:  Umeå: ”Från övergrepp till grepp om livet” Psykeveckan i samarbete med ABF.
11 november: Norrköping: ”Självmord – en psykisk olycka”.
23 november: Norrköping: ”Självmord en psykisk olycka”.
27 november: Stockholm NASP, Karolinska Institutet: ”Kärleken är den bästa kicken”.
14 december: Norrköping, Hagebyskolan/Söderport: Vägen tillbaka till livet.