14063815_647114475463414_7229000366387048493_n
Foto: Peter Ericsson

Sandra Hansen

Författare, föreläsare och certifierad handledare i sorgbearbetning.
Stödkvinna för RSCI.

Under hela min uppväxt utsattes jag för sexuella övergrepp av en nära anhörig och det tog många år innan jag vågade berätta om det. Jag utvecklade panikångest och ätstörningar i tidiga tonåren, som senare kom att eskalera till självskadebeteende och självmordstankar. Efter två självmordsförsök har jag nu valt livet, och att hjälpa andra. Det är så viktigt att inte ge upp, för det går att leva vidare trots ett tungt bagage.

Det saknades så mycket kunskap och förståelse om sexuella övergrepp och barn och ungdomar som mår dåligt och far illa. Därför har jag inte haft det stöd jag behövt. Jag har även vuxit upp i en dysfunktionell familj, utan en mentalt och känslomässigt närvarande mamma, vilket också har varit jobbigt för mig. Idag har jag ett stort, fint och tryggt kontaktnät och jag fortsätter att prata och utbilda min omgivning. Idag lever jag ett mycket bra liv med människor i min närhet som förstår mig och mina behov av trygghet och kärlek. Jag tampas med en kronisk depression men drivkraften att jobba med dessa livsviktiga frågor, som sexuella övergrepp mot barn och självmord, är en livboj för mig.

Jag valde att starta projektet ”Ibland gör det bara så himla ont” för att bryta det sista tabut kring psykisk ohälsa. Det angår oss alla på ett eller annat sätt och vi måste öka vår kunskap och förståelse kring detta. Ingen ska behöva skämmas och må dåligt i tystnad. Jag sträcker nu ut en hand till människor i olika åldrar runt om i Sverige som får berätta sin historia för mig. Historierna kommer att samlas som underlag för den bok jag skriver med samma namn som projektet ”Ibland gör det bara så himla ont”.

Idag föreläser och utbildar jag i prevention av sexuella övergrepp, psykisk ohälsa och självmord. Min näringsverksamhet handlar om att sprida kunskap och förståelse kring ganska svåra ämnen att ta sig igenom. Utöver det är jag även aktiv i styrelsen i SPES Norrköping (Riksförbundet För Suicidprevention och Efterlevande Stöd).