Sandras Terapirum samverkar med en rad olika företag, organisationer och institutioner.

Nidiri www.nidiri.se

 

12242233_723722051062003_1776686444_n

Björkhälsan www.bjorckhalsan.se

 

Del 1.2.2

 

Sensus Studieförbund www.sensus.se
Sensus_400

SPES (Rikförbundet För Suicidprevention Och Efterlevande Stöd) www.spes.se

 

spes_logga_zps5cb9983a