Utbildningar som jag erhåller

Aktion Livräddning, NASP, Karolinska Institutet och Stockholm läns landsting 2015
SPiSS Suicidprevention i svensk sjukvård, 4 kurser i suicidologi, 2015
Våga fråga – våga se! Psykisk ohälsa hos äldre, Nestor FoU-center 2015
Motiverande samtal och coaching, HumaNova Stockholm 2015
WINST (Webbutbildning för insatser mot ätstörningar) KÄTS och Karolinska Institutet 2015
Sex mot ersättning – barn och unga, Socialstyrelsen 2015
E-hälsa och välfärdsteknologi, Socialstyrelsen 2015
Psykosociala insatser vid schizofreni, Socialstyrelsen 2015
NPF neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, Attention Stockholm 2016
Certifierad handledare i programmet för Sorgbearbetning, Svenska Institutet för Sorgbearbetning 2016

Certifierad_Handledare_i_Sorgbearbetning_Tryck

Högskoleutbildningar

30 hp Juridik
30 hp Socialpsykologi
30 hp Pedagogik A
30 hp Pedagogik B
30 hp Journalistik, medier och kommunikation 

KURSINTYG/DIPLOM

Kursintyg WINST

Intyg Aktion LIvräddning Sandra Hansen 1-10-2015

Diplom suicidologi

risk skydd självmord diplom

Skattningsskalor vid suicidrisk diplom

Att förstå och förklara suicidalitet

Våga fråga våga se psykisk ohälsa hos äldre

Sex mot ersättning – barn och unga_Kursbevis för Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

HumaNova coachning intyg

E-hälsa_Intyg för E-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten

Psykosociala insatser vid schizofreni_Kursbevis för Psykosociala insatser vid schizofreni

Intyg Sandra Hansen Grundkurs NPF Stockholm 11 februari 2016 (1)

Certifikat Sorbearbetning 2016