Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är själva samlingsbegreppet för en rad många olika tillstånd. Det kan innebära allt ifrån psykiatriska diagnoser (ex. bipolaritet, schizofreni, borderline etc.), depressioner, ätstörningar, självskadebeteende, ångest, suicidtankar och/eller suicidförsök. Idag är utmattningsdepression den vanligaste orsaken till sjukskrivning.Studier visar att tre av fyra kommer någon gång i kontakt med psykisk ohälsa och en av fyra unga mår dåligt. Ingen av oss är skyddade mot psykisk sjukdom och därför är det så viktigt att våga prata om det – psykisk ohälsa finns mitt ibland oss.

Självmord - den yttersta konsekvensen av psykiskt lidande

Varje år tar ca 1500 personer sitt liv i Sverige vilket innebär 4 människor som varje dag avslutar sitt liv i förtid. Bland den yngsta åldersgruppen 15-24 år är självmord den vanligaste dödsorsaken och antalet fullbordade självmord ökar. Orsakerna kan vara många, men den gemensamma nämnaren är oftast depression eller annan psykisk sjukdom. Som anhörig till en självmordsnära person känner man sig ofta hjälplös och står handfallen inför vilka åtgärder man ska vidta.Det viktigaste är att VÅGA prata om självmord.Våga ifrågasätt hur personen mår, om hen har tankar på att avsluta sitt liv och i så fall på vilket sätt? Att ställa dessa frågor antas felaktigt vara att väcka den björn som sover, men det är den farligaste myten.När du ställer dessa frågor visar du den självmordsnära personen att du uppmärksammar att hen inte mår bra och att du vill hjälpa hen att finna andra lösningar än självmord.Erbjud att följa med personen för att söka hjälp.Och det viktigaste, stanna kvar.

2015-10-15 intervjuade jag Roger Källs, kommunalpolitiker i Socialnämnden i Norrköpings Kommun om hur kunskaperna om självmord ser ut bland politikerna samt vilka satsningar dem gör på det preventiva arbetet i form av utbildning och kunskapsspridning.
Intervju med Roger Källs pdf