Jag har skrivit en handlingsplan vid akut självmordsrisk och bemötande av självmordsnära personer samt en handlingsplan för att bryta den suicidala processen som Du gärna får ta del av.

Handlingsplan vid akut självmordsrisk pdf

Handlingsplan för att bryta den suicidala processen pdf