Det var aldrig ditt fel!

Att ha varit utsatt för sexuella övergrepp i barndomen eller i vuxen ålder påverkar livet på olika sätt. Ju tidigare i livet ett barn blir utsatt för övergrepp desto mer omfattande blir skadorna. Många behöver psykologisk behandling för att kunna komma vidare i livet.

Hur just du påverkas går inte att förutse. Det beror på hur gammal du är när det händer, hur många gånger det händer, vem eller vilka som utsätter dig, om det är skrämmande eller inte, och hur du har det för övrigt i livet.

När du utsatts för sexuella övergrepp, våldtäkter eller våld i nära relationer så har dina gränser kränkts. Ofta är den som utsatte dig någon som du litat på. Då har du också blivit utsatt för ett tillitsbrott. Ibland har det varit skräckfyllt eller förenat med livsfara. Ibland får man fysiska skador och ärr. Ibland syns ingenting. Ibland har övergreppen kanske till och med varit förenade med lust och upphetsning. Ibland har även någon sett och hjälpt och ibland har någon sett utan att hjälpa. Övergreppen ser olika ut.

Men vissa saker känner eller upplever nästan alla någon gång. Erfarenhet av att inte kunna lita på att de egna gränserna respekteras, eller att människor du litat på har svikit dig kan skapa otrygghet, sorg och ilska, eller en förlamande vanmakt. Det är också vanligt att istället för att tycka att den som utsatte dig borde skämmas och är äcklig, så skäms du själv och känner dig äcklig och kanske delvis skyldig för det som har hänt. Den känslan brukar göra att det blir ännu svårare att berätta om det som har hänt. Men att berätta brukar göra att känslan minskar och att skammen hamnar där den hör hemma: hos den eller de som utsatte dig. För det är aldrig ditt fel om du utsätts för sexuella övergrepp eller våld.

Att söka hjälp

Att bryta tystnaden och söka hjälp är ett stort, men viktigt och livsnödvändigt steg. Att berätta för familj, vänner och främmande människor att man har varit utsatt för sexuella övergrepp är en modig handling. För de allra flesta är de sexuella övergrepp man har varit med om en stor hemlighet och börda man bär på. Eftersom förövaren nästan alltid är en närstående och den utsatte står i beroendeställning – gör det processen ännu svårare. Men att söka hjälp är det viktigaste steget i din läkningsprocess.